آرشیو نظرسنجی
اگر شما يك مدير ارشد دولتى بوديد و از قبل براي پست شما يك حقوق ماهانه ٥٠ ميليون تومانى در نظر گرفته شده بود، آيا آن را دريافت مى كرديد؟
دريافت نمى كردم
31.88%
دريافت مى كردم
68.12%

پربازدید ترین
آخرین اخبار