آرشیو نظرسنجی
در حال حاضر مهمترین آسیب جنبش دانشجویی را چه می‌دانید؟
فقدان استراتژی و مرجع ایدئولوژیک
22.7%
کمبود دانش سیاسی و اجتماعی
22.07%
عدم انسجام و ساختار تشکیلاتی
55.23%

پربازدید ترین
آخرین اخبار