آرشیو نظرسنجی
استعفای دسته جمعی نمایندگان خوزستان و لرستان را چطور ارزیابی می کنید؟
اقدامی سنجیده و موثر است
5.84%
نمایندگان دیگر نیز به این استعفا بپوندند
6.6%
صرفا حرکتی نمایشی و بی اثر است
87.55%

پربازدید ترین
آخرین اخبار