آرشیو نظرسنجی
با گذشت ۱۰۰ روز از شروع به کار دولت یازدهم ، میزان تحقق وعده های انتخاباتی را چگونه می بینید ؟
فراتر از حد انتظار
9.51%
همانگونه که انتظار می رفت
13.01%
روحانی برای تحقق وعده هایش به زمان بیشتری نیاز دارد
57.75%
امیدی به دولت یازدهم نیست
19.73%

پربازدید ترین
آخرین اخبار