آرشیو نظرسنجی
سوء قصد به جان معاون پارلمانی وزیر صنعت،معدن و تجارت را چگونه ارزیابی می کنید ؟
خصومت با انگیزه های شخصی
26.1%
ترور به قصد فشار به دولت
73.9%

پربازدید ترین
آخرین اخبار