آرشیو نظرسنجی
دفاع میلی منفرد و نجفی در مجلس را چگونه ارزیابی می کنید ؟
عقب نشینی از اصول
31.57%
مستدل و منطقی
68.43%

پربازدید ترین
آخرین اخبار