کد خبر: ۷۹۸۰۶
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۴:۲۴
ابوذر ترابی:
"تکرار می کنم" به مثابه منابع نفتی لایزال و دایمی نیست، هم از امکان وابستگی اقتصاد یه نفت کاسته می‌شود و هم از چسبندگی اصلاح‌طلبان به "تکرار می‌کنم" کاهیده خواهد شد.
سرویس سیاسی پویش؛ سالها پیش از ظهور حماسه دوم خرداد و قدرت گرفتن جریان نزدیک به روشنفکری دینی، نامی از اصلاح‌طلبی در فضای سیاسی کشور شنیده نمی‌شد. چپ‌های خط امامی که  در کنار نهادهای صنفی و سیاسی همچون مجمع روحانیون مبارز تهران به عنوان بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی نقش افرین بودند، پس از رحلت امام و درگذشت سید احمد خمینی  از مجلس دوم خبرگان و مجلس چهارم شورای اسلامی ستاره اقبالشان افول کرد و  فرآیند حاشیه‌نشینی و عزلت سیاسی این جریان اغاز شد. اصلاح‌طلبان امروز و خط امامی های دیروز تفاوت های اشکاری دارند. هم در راهبرد و هم در استراتژی. عدالت خواهی، استکبار ستیزی، نگاه فرهنگی باز و گرایش به اقتصاد دولتی در برنامه‌ها و سیاست‌های آنان پررنگ بود که البته این آموزه‌ها امروز در مهمترین سویه خود در حال گرایش و عبور از چپ‌گرایی به رویکردهای لیبرالیستی است. این که چگونه و بر اساس چه معیار و در چه بستری عبور آرام از سوسیالیسم یه لیبرالیسم و الزامات ان در جریان سیاسی اصلاح‌طلبان شکل گرفت، موضوع و محور این یاداشت نیست، بلکه مراد تبیین چالشی محوری و مخاطره امیز و خطرناک در بطن جریان اصلاحات است که می‌توان آن را ذیل پارادایم فقدان نهادسازی رده‌بندی کرد. واقعیت این است که تشتت و تکثر بی‌حساب و کتابی در جریان اصلاحات وجود دارد، انواع و اقسام احزاب چند نفره در پیکره این جریان در حال فعالیت هستند که عملا تولیدی در حوزه نظری و فکری ندارند و در انباشت سرمایه فکری جریان اصلاحات چندان موثر و مفید هم نیستند، حتی برخی از این گروه‌ها در استراتژی و تاکتیک هم در بزنگاه‌ها در تعارض با استحکامات عرفی شکل گرفته حرکت کرده و می‌کنند. تکثر و تفکرات پلورالیستی در جریان اصلاح‌طلبان اتفاقا یکی از مهمترین دلایل عدم تدوین چارچوب و برنامه و مانیفست است، که در طی این سال‌ها موجب شد اصلاح‌طلبان بیش از ابتکار به انفعال و بیش از کنش به رویکردهای واکنشی و اقتضایی روی آورند، تمام سرمایه اجتماعی خویش را در "تکرار می‌کنم " خلاصه کنند و به جای صیانت از رئیس دولت اصلاحات او را در معرض آسیب قرار دهند، همانگونه که مهمترین عامل در صیانت از جایگاه اجتماعی رئیس دولت اصلاحات ارتقای او به نهاد و ترفیع خاتمی به خاتمیسم است، ضروری‌ترین اقدام مبنایی و اساسی اصلاح طلبان هم در پاسداری از اندیشه اصلاح‌طلبانه تدوین مرزها و مبانی نظری خود به صورت مکتوب و مستدل و متقن است، که راه را بر قرائت‌های محفلی و فردی می‌بندد و دست‌کم از تند شدن شیب پراکنده بودن خواهد کاست."تکرار می‌کنم "اصلاح طلبان را به خطای محاسباتی و اشتباهات استراتژیکی سوق می‌دهد که در صورت تداوم در بهترین حالت به عنوان جریانی پیرامونی که صرفا با بیانیه درمانی و واکنش های اقتضایی با بروز نشانه های بالینی پیام می‌دهد که هنوز نفس می‌کشد و چهره در نقاب روزمره‌گی نکشیده است.

همین تشتت و تلون بود که پس از پیروزی روحانی با مطالباتی به حق و مشروع البته بدون توجه به شرایط واقعی فشارهای زیادی متوجه ائتلاف اصلاح و اعتدال کرد، به گونه‌ای که برخی چهره های دست چندم اصلاحات که به دلیل خالی شدن میدان از عناصر و ژنرال های کارکشته و زبده سیاسی اصلاحات بر صدر نشستند و چنان از موضع دانای کل سخن راندند که گویی در کارنامه اصلاحات نقش و مسولیتی بر دوش نداشته‌اند. اصلاح‌طلبان امروز در هروله جریان اجتماعی و واقعیت‌های فضای سیاسی گرفتار امده اند. راهبردهایی همانند "حمایت مطالبه‌گرانه " به مثابه راهبرد "صبر فعالانه " نه گرهی از اصلاحات می‌گشاید و نه فضای تحرک آن را فراخ‌تر می‌کند. نمی‌شود همانند دایره کشیدن پیرامون محل اصابت تیر، هر دستاوردی را ناشی از طراحی و سناریو پردازی اگاهانه تفسیر کرد. جریانی که با گرایش به روشنفکری دینی به قدرت رسید امروز رهبری خود را در شمایل افرادی می‌بیند که روزمرگی‌ها و هزینه‌های جاری حیات اصلاحات را مدیریت می‌کنند. از روشنفکری دینی تا اصلاح‌طلبی خود‌پسندانه گستره‌ای وجود دارد که یک سر قلمرو آن نداشتن چارچوب و افق و سمت دیگر آن روزمرگی و نداشتن نقشه‌راه است. "تکرار می کنم" به مثابه منابع نفتی لایزال و دایمی نیست، هم از امکان وابستگی اقتصاد یه نفت کاسته می‌شود و هم از چسبندگی اصلاح‌طلبان به "تکرار می‌کنم" کاهیده خواهد شد. اصلاح‌طلبی نهادمحور همان اندازه اهمیت دارد که اقتصاد تولید محور، اصلاح طلبی برنامه محور همان اندازه مهم تلقی می‌شود که اقتصاد نهاد محور و البته سیاست‌ورزی اصلاح‌طلبانه همان اندازه کارامد است که اقتصاد رانتیر ناکارامد و مخرب است. مسیر این نهادسازی در راهبرد "اصلاحات در جامعه و اعتدال در حاکمیت" عبور می‌کند.
پربازدید ها
آخرین اخبار