کد خبر: ۷۹۶۶۰
تاریخ انتشار: ۰۶ فروردين ۱۳۹۶ - ۱۶:۲۷
زهرا صدراعظم نوری فعال اصلاح طلب
بر اساس توصیه‌های اسکان بشر سازمان ملل متحد و با توجه به مقتضیات سیاسی، اجتماعی مدیریت شهری در ایران، مجموعه‌ای از قابلیت‌ها برای اعضای شورای شهرضروري مي باشد. این قابلیت‌ها می‌تواند چارچوب اولیه کارآمدی و اثربخشی نمایندگی برای تحقق حکمروایی شایسته شهری در شهرهای ایران باشد.مهم ترين انها عبارت است از :
١-«توانمندی برقراری ارتباط» این قابلیت مستلزم دادن و گرفتن اطلاعات، ایده‌ها و احساسات برای شناخت مسائل شهر و محیط تصمیم‌گیری است.
٢- «توانمندی استفاده اخلاقی از قدرت» : نمایندگی، محصول قدرت شهروندان است و نماینده شورای شهر باید توان بهره‌گیری از قدرت تفویض شده را به نفع کل ساختار و محیط شهر به‌ویژه در عرصه عمومی داشته باشد.
٣- «توانمندی مذاکره و گفت‌وگو» : نمایندگان شورای شهر باید با حوصله و با تسلط فنی و تخصصی توان اقناع طرف مقابل و حتی مخالف خود را داشته باشند .
٤- «ویژگی شفافیت و پاک‌دستی» : بدون قابلیت پاک‌دستی نماینده  شورای شهر، نمی‌توان انتظار داشت مبارزه با فساد اقتصادی در شهر تحقق یابد.  
٥-"درک عمیق از ماموریت نهایی ساختار شهر و اجتماع شهری»  اگر فردی شهر را کالای اقتصادی تعریف کند، مدام در پی بهره‌جویی از محیط شهری است، اما اگر شهر را محیطی برای خودشکوفایی و فرزانگی شهروندان تلقی کند، آنگاه در زمان اخذ تصمیم رویکرد کاملا متفاوت می‌شود.
٦- «تخصص‌گرایی و استفاده از دانش کارشناسی»
٧-«توانمندی دفاع بی قید و شرط از حقوق شهروندان و جلوگیری از تضییع حقوق ملت» به نحوی که در دفاع از حقوق شهروندان تحت تاثیر هیچ فشار سیاسی و اقتصادی قرار نگیرد.
پربازدید ها
آخرین اخبار